Akçelik, alaşımlı ve alaşımsız parlak çelik üretimi, krom kaplı mil üretimi ve sıcak hadde, dövme çelik, alım satımı faaliyetlerini yürütmektedir. Başlıca amacımız; teknolojik gelişme ve yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızı eğitimle yetkinliklerini arttırarak onların da katılımını sağlayıp Otomotiv, kalite, çevre, iş güvenliği ve sağlığı, bilgi güvenliği, enerji yönetim standartlarının sürekli uygulanmasını sağlamaktır. Bu sebeple başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın da katılımıyla yönetim sistemlerinin sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için;

 • Müşteri talep ve beklentilerinin karşılanması, etkin bilgi iletişiminin sağlanması ve kaynakların planlı kullanımıyla, ilk seferinde “İşi Doğru Tespit Etmeyi” ve “İşi Doğru Yapmayı”,
 • Yönetim hedefleri ve tecrübelerimiz doğrultusunda ilgili tarafların beklentilerini karşılamayı ve iş birliğini arttırmayı, çalışmalarımızı standartlaştırarak, bu standartlar çerçevesinde çalışıp, süreçlerimizi kontrol etmeyi,
 • Yürürlükteki standartlar ve yasal mevzuat çerçevesinde ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı ve sürekli kılmayı,
 • Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi, sağlıklı ve çevreye duyarlı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
 • Otomotiv-Kalite, İSG, Çevre, Enerji, Bilgi güvenliği yönetim sistemleri bilincini başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza yaygınlaştırmayı,
 • Yönetim sistemleri performansını sürekli iyileştirmeyi ve periyodik gözden geçirerek takip etmeyi,
 • Çevreyi korumayı ve atıklarımızı azaltıcı önlemler alarak tüm faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alıp kirliliği kaynağında önlemeyi,
 • Hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
 • İç ve dış süreçlerimizi, ürünleri istenen sürede ve maliyette gerçekleştirmek için kaynaklarımızı planlı kullanmayı ve istatistiksel teknikler yardımıyla etkinleştirmeyi,
 • Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda tedbirler almayı, karbon ayak izini düşürmeyi,
 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı tüm bilgi varlıklarını korumayı, bilgiye erişilebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamayı,
 • Akçelik ve tüm paydaşlarımız için, bilgi güvenliği temel unsurları gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğe bağlı olarak, kullanıma sunulan bilgi varlıklarının izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişimi, kullanımı, değiştirilmesi, ifşa edilmesi, ortadan kaldırılması, el değiştirmesi ve hasar verilmesini önlemeyi,
 • 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanununun yasal şartlarının uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almayı, uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi, taahhüt ediyoruz.

Temel amacımız içinde bulunduğumuz parlak çelik ve krom kaplı çelik sektörlerinde gelişmiş pazarlardaki payımızı arttırarak küresel pazarda oyun kurucu olmaktır. Tüm faaliyetlerimizin temel amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda ilgili taraflara değer yaratacak iş sonuçlarına ulaşması için gerekli kaynakları sağlamak başlıca sorumluluğumuzdur. Politikamız, toplum ve ilgili tüm taraflarca her zaman ulaşılabilir olacaktır.