Bizi İşimizde Farklı Kılan, Felsefemizdir.AKTEQA felsefemiz, insani değerlerin yanı sıra Teknoloji (Technology), Çevre (Environment), Kalite (Quality) ve İlerleme (Advencement) hedeflerimizin bir arada ele alındığı disiplinler bütünüdür.

Akçelik olarak Endüstri 4.0 sürecimizi 2019 yılında tamamladık ve fabrikalarımızdaki tüm makinelerimizi yeni yatırım ve modernizasyonlarla entegre üretim hattına dönüştürdük. Vizyonumuz işletmemizi, AKTEQA felsefemiz ışığında Endüstri 5.0 sürecine hazırlamaktır.

 


AKTEQA Felsefesi

  • Akçelik, insana yatırıma yatırım yapmayı önceler; güçlü bir kurumsal hafızayı hedefler. Gelişimde hız ve süreklilik sağlayıp sektörde dünya devleri arasında olmaya odaklanır.
  • Yeteneklerini nasıl devam ettireceğine değil, nasıl geliştireceğine kilitlenir.
  • Tüm dünyada en iyi ürünü piyasaya sürmek için beceri geliştirme hırsına ve öğrenme isteğine sahiptir.
  • Paydaşlarıyla birlikte oluşturduğu Akçelik ailesinde mükemmelliğe giden yolda iyileştirmeleri birlikte başarır.
A K T E Q A
AKÇELİK TEKNOLOJİ ÇEVRE KALİTE İLERLEME

TeknolojiÇözüm ortaklarımızın günümüzdeki talepleri teknolojik alt yapımızla sağlanmıştır. Gelecekteki beklentileri ve gereksinimleri belirlenip ön görülen yatırımlar yapılmaktadır. Tamamlanan “Endüstri 4.0 sistemi” ile sağladığımız müşteri memnuniyeti, “Endüstri 5.0” ile daha ileri taşınacaktır.

Çevre Politikamız & Sürdürebilirlik
Ürünlerimiz, doğayı koruma bilinciyle üretilerek sürdürülebilir çevre bilinci sağlanmıştır. Yasal gereklilikler ve EN 14001 standartları proses haline getirilmiştir. Hurda ve atık yönetimi, toz toplama, atık su ve atık yağ işleme ile enerji tasarrufu çevreyle ilgili ana konu başlıklarımızı oluşturmaktadır.

Kalite PolitikamızÜrün ve hizmet kalitelerimiz, kalite politikası ile standart altına alınmıştır. Gereklilikler, tüm yönetim sistemlerimizde entegre olarak uygulamaktadır. Müşteri beklentisini en üst seviyede karşılamak, beklentilerin ve memnuniyetin üstünde hizmet vermek vizyonumuzdur.

Kalite Sürecimizin Belgeleri

  • Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 akreditasyonuna,
  • Otomotiv Endüstrisi Kalite Yönetim Sistemi ISO / TS 16949 akreditasyonu,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 akreditasyonu
  • Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 akreditasyonu

İlerlemeKurulduğumuz günden bugüne sürekli gelişim hedefi ile dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Yarınlara da aynı felsefe ile yürüyoruz. Çağın gerekliliklerinin ötesinde insan kaynağı, eğitim, yatırım ve tüm projelerle ilerlememizi durmaksızın sürdürüyoruz.